UDRUGA POLICIJE VUKOVARSKIH BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA - V U K O V A R
Adresa: Trg hrvatskih branitelja br. 1, 32000 VUKOVAR
Tel/fax: 032/442-928
Uredovno vrijeme: Ponedjeljak, Srijeda i Petak od 10,00 do 12,00 sati
Matični broj (MB): 1478834
Osobni identifikacijski broj (OIB): 88073614032
Registar udruga RH br.: 16000598
Naziv banke: Slavonska banka
IBAN (žiro račun) udruge: HR0525000091102012120
Udrugu zastupa predsjednik: Mato Dudić 098/777-330
Blagajnik udruge: Bondža Željko 099/225-4631
Tajnik udruge: Zvonimir Radoš 091/511-9370
E-mail adresa udruge: uumup.vbdr@gmail.com
vodotroanj-ilustracija