Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

UDRUGA POLICIJE VUKOVARSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Komemoracija povodom obljetnice smrti Stipe Pole

Komemoracija povodom obljetnice smrti našeg načelnika, kolege Stipe Pole ove godine održana je iznimno dan ranije 16. 12....

nastavi čitati...

Hrvatska policija u obrani Vukovara u Domovinskom ratu 1990. - 1991.

Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata kao nakladnik, izdala je monografiju u čast i slavu za 97 poginulih i nestalih policajaca u Vukovaru 1991. godine.

saznaj više...