UDRUGA POLICIJE VUKOVARSKIH BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA - V U K O V A R
Adresa: Trg hrvatskih branitelja br. 1, 32000 VUKOVAR
Tel/fax: 032/442-928
Uredovno vrijeme: Ponedjeljak, Srijeda i Petak od 10,00 do 12,00 sati
Matični broj (MB): 1478834
Osobni identifikacijski broj (OIB): 88073614032
Registar udruga RH br.: 16000598
Naziv banke: Slavonska banka
IBAN (žiro račun) udruge: HR0525000091102012120
Udrugu zastupaju:
Predsjednik udruge Zlatko Horvat 00 385 95 593 0814
Dopredsjednik udruge Mato Dudić 00 385 98 777 330
Tajnik udruge Đuro Lukšić 00 385 98 698 158
Blagajnik udruge Rafo Alandžak 00 385 98 905 8433
E-mail adresa udruge uumup.vbdr@gmail.com
vodotroanj-ilustracija