Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu

NAZIV PROJEKTA:

Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima - SIMPA

KORISNIK PROJEKTA:

Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata grada Vukovara

PARTNER:

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara

TRAJANJE PROJEKTA:

24 mjeseca (početak 22.02.2019. – kraj 22.02.2021.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.871.105,59 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA:

85% (1.590.439,75 HRK)

OPĆI CILJ:

je multidisciplinarnim pristupom osigurati psihosocijalnu potporu hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području grada Vukovara.

CILJNE SKUPINE:

100 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji stradalnika Domovinskog rata.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  1. Pružanje usluga psihosocijalne pomoći
    Sportska terapija
    Radna terapija
    Relax terapija
  2. Promidžba i vidljivost
  3. Upravljanje projektom i administracija - zaposleno 3 osobe

REZULTAT PROJEKTA:

Unaprijeđena kvaliteta života hrvatskih branitelja na području grada Vukovara.

KONTAKT

Sandra Radoš, voditeljica projekta
Mob.: +385 (0) 91 590 5329
E-mail: policija.simpa@gmail.com


Izradu pod stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda .

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar.

SIMPA VIJESTI