Kontakt

UDRUGA POLICIJE VUKOVARSKIH BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
Adresa Trg hrvatskih branitelja br. 1, 32000 Vukovar
Tel/fax 032/442-928
Email adresa uumup.vbdr@gmail.com
Uredovno vrijeme Ponedjeljak, srijeda i petak od 10:00 do 12:00 sati
Matični broj (MB) 1478834
Osobni identifikacijski broj (OIB) 88073614032
Registar udruga RH br. 16000598
Naziv banke Addiko Bank d.d.
IBAN (žiro račun) HR0525000091102012120
UDRUGU ZASTUPAJU
Predsjednik Ante Ljubić +385 91 186 1971
Dopredsjednik Zvonimir Radoš +385 91 511 9370
Tajnik Đuro Lukšić +385 98 698 158
Blagajnik Rafo Alandžak +385 98 905 8433