Aktualno

Održane dvije radionice trećeg ciklusa Radne terapije

Održane dvije radionice trećeg ciklusa Radne terapije

U sklopu projekta "Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima - SIMPA", održane su dvije radionice iz trećeg ciklusa radne terapije.

Radionice su održane 06. i 13. studenog 2020. godine uz gradsku šetnicu uz Dunav gdje je u sklopu aktivnosti projekta SIMPA, novo podignut mladi drvored japanske trešnje a u cilju njege i pripreme mladih sadnica za zimsko mirovanje.

Na radionicama je sudjelovalo 50 korisnika projekta SIMPA.

Terapeutskim aktivnostima za PTSP, preusmjeravanje stresa i otpuštanje agresivnosti, pozitivno se djeluje na psihomotorni nemir, smanjivanje napetosti, pražnjenje negativne energije te se pomaže u ostvarivanju odnosa sa pojedincima ili grupom i u očuvanju radnih navika.

Održane dvije radionice trećeg ciklusa Radne terapije
Održane dvije radionice trećeg ciklusa Radne terapije
Održane dvije radionice trećeg ciklusa Radne terapije
Održane dvije radionice trećeg ciklusa Radne terapije
Održane dvije radionice trećeg ciklusa Radne terapije
Održane dvije radionice trećeg ciklusa Radne terapije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar.
Kategorija: Simpa Vijesti

PROČITAJ I...