Aktualno

Peti sastanak projektnog tima

Peti sastanak projektnog tima

U Vukovaru, 20. ožujka 2020. održan je peti sastanak projektnog tima "Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima - SIMPA". Zbog izvanredne situacije uzrokovane pojavom SARS – CoV – 2 virusa i obustavom rada Sportskih objekata Vukovara od 14. ožujka 2020., u aktivnostima projekta koje slijede, naglašena je potreba detaljne i iscrpne komunikacije prema ciljnoj skupini u projekta SIMPA u cilju što boljeg razumijevanja novonastale situacije od strane korisnika te prioriteta koji proizlaze iz iste.

U cilju prilagodbe na novonastalu situaciju modificiralt će se i način izvedbe Radne terapije. Umjesto organiziranja i održavanja klasičnog oblika radionica za II ciklus Radne terapije kroz tri dana po četiri sata na dan, koristit će se alternativne metode provedbe aktivnosti korištenjem digitalnih medija te će radionice biti organizirane "on line".

Peti sastanak projektnog tima
Peti sastanak projektnog tima
Peti sastanak projektnog tima
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar.
Kategorija: Simpa Vijesti

PROČITAJ I...