Aktualno

Treća radionica radne terapije - 3. ciklus

Treća radionica radne terapije - 3. ciklus

U sklopu projekta "Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima - SIMPA", održana je treća radionica iz trećeg ciklusa radne terapije.

Radionica je održana 27.11.2020. godine u Bauer Sali Hotela Lav, na adresi Ulica Josipa Jurja Strossmayera 18, Vukovar. Na radionici je sudjelovalo 50 korisnika projekta SIMPA, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Izabranim terapeutskim alatom djelovanja za radionice radne terapije – hortikultura, kod korisnika, osvijestili smo korelacijsku povezanost osobnog angažiranja u društveno korisnim aktivnostima s opuštanjem i otpuštanjem specifičnih negativnih emocija.

Većina korisnika ima bolje rezultate procjene po završetku sva tri predviđena ciklusa radne terapije (reevaluacija) u usporedbi sa rezultatima inicijalne osobne procjene, što ukazuje da je radnoterapijska intervencija bila uspješna.

Treća radionica radne terapije - 3. ciklus
Treća radionica radne terapije - 3. ciklus
Treća radionica radne terapije - 3. ciklus
Treća radionica radne terapije - 3. ciklus
Treća radionica radne terapije - 3. ciklus
Treća radionica radne terapije - 3. ciklus
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar.
Kategorija: Simpa Vijesti

PROČITAJ I...