Aktualno

Završna konferencija projekta SIMPA

Završna konferencija projekta SIMPA

Održana je završna konferencija EU projekta "Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima-SIMPA" za novinare i medije, 04. veljače 2021. godine s početkom u 14:00 sati, u predvorju prostora Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar, Trg hrvatskih branitelja 1, Vukovar.

Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata grada Vukovara u suradnji s partnerom Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara uspješno je provela projekt "Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima – SIMPA" u trajanju od 24 mjeseca (početak 22.02.2019. - 22.02.2021.)

Projekt je imao za cilj multidisciplinarnim pristupom osigurati psihosocijalnu potporu i hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području grada Vukovara što je u potpunosti i postignuto  te se ostvarila i dodatna vrijednost za projekt budući se uspjelo omogućiti sudjelovanje u projektnim aktivnostima većem broju korisnika od projektom predviđenog a ne izlazeći iz zadanog brojčanog okvira za ciljnu skupinu. Tako u sportskoj terapij umjesto predviđenih 40 korisnika, bilo je uključeno 61, a u relax terapiji, predviđenih 40 korisnika povećano je na 77.

Provedba projekta odvijala se kroz projektne aktivnosti:

1. Sportska terapija

Sportska terapija provodila se kroz cijelo referentno razdoblje projekta, dva puta na tjedan. Aktivnosti Sportske terapije,funkcionalni trening i sportsko rekreativno plivanje u bazenu pod nadzorom trenera provodile su se u prostorima Sportskih objekata Vukovar. Kroz metodiku učenja pokreta i usavršavanje već poznatih vježbi razvijali smo koordinaciju, stabilnost i pokretljivost te gradili temelje za pravilno korištenje obrazaca kretanja u svakodnevnom životu naših korisnika. Provedenim sportskim aktivnostima ostvaren je cilj sportske terapije tj. osvijestili smo važnost sportskih i rekreativnih aktivnosti za psihofizičko zdravlje.

2. Radna terapija

Radna terapija provela se kroz tri ciklusa od po tri radionice. Za ostvarivanje potreba korisnika, projektom je nabavljeno ekološki prihvatljivo, hibridno vozilo Toyota prius plus. U suradnji sa gradom Vukovarom postavili smo drvored japanske trešnje uz novu gradsku šetnicu uz Dunav te pridonijeli stvaranju zelene javne površine čime Udruga ekološki osvještava svoje djelovanje i vraća vrijednost svojoj zajednici.

Cilj radionica radne terapije bilo je  osposobiti korisnike za daljnji razvoj i napredovanje u samostalnom životu te bolja socijalna integracija. Izabranim terapeutskim alatom djelovanja za ove radionice – hortikultura, kod korisnika, osvijestili smo korelacijsku povezanost osobnog angažiranja u društveno korisnim aktivnostima  s opuštanjem i otpuštanjem specifičnih negativnih emocija.

Većina korisnika ima bolje rezultate procjene po završetku sva tri predviđena ciklusa radne terapije u usporedbi sa rezultatima inicijalne osobne procjene, što ukazuje da je radnoterapijska intervencija bila uspješna.

3. Relax terapija

Program relax terapije provodio se u dva ciklusa, kroz 5 dana u trajanju od u prosjeku 4 sata dnevno.  U sklopu relax terapije pružili smo psihosocijalnu podršku korisnicima, kroz osmišljeni program gdje je stavljen naglasak na trening socijalnih vještina, prvenstveno komunikacijskih te na jačanje strategije suočavanja sa stresom. Smatramo da su korisnici kroz ove radionice naučili nove načine opuštanja te uspjeli osnažiti osjećaje kvalitete života.

Za drugi ciklus relax terapije osmišljen je program koji stavlja naglasak na pozitivnost. Program je usmjeren na jačanje psihološke otpornosti u stresnim vremenima aktualne pandemije covid - 19 virusa. Program se usmjerio na razvoj vještina brige za sebe kroz pružanje podrške sami sebi kada druge osobe nisu na raspolaganju. Korisnici su naučili kako promijeniti gledanje na negativne životne događaje kako bi ih doživjeli kao priliku za rast i osobni razvoj, te time je cilj projektne aktivnosti ispunjen.

Uz stručni rad projektnog tima, volonterski angažman članova udruge, svestranu podršku gradskih i županijskih institucija te Ministarstva hrvatskih branitelja ostvaren je željeni rezultat projekta SIMPA , odnosno unaprjeđivanje kvalitete života i socijalne integracije hrvatskih branitelja.

Udruga PVBDRV će  nastojati osigurati financijsku održivost projekta apliciranjem na buduće natječaje, nacionalne ili europske, koji će pružati mogućnost osiguravanja usluge psihosocijalne i motivacijske pomoći za vukovarske branitelje.

Završna konferencija projekta SIMPA
Završna konferencija projekta SIMPA
Završna konferencija projekta SIMPA
Završna konferencija projekta SIMPA
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar.
Kategorija: Simpa Vijesti

PROČITAJ I...